FMEA ve sürekli iyileştirme

FMEA ve sürekli iyileştirme arasında hem süreçlerin gözden geçirilmesi hem de öğrenilmiş derslerin önemli olması açılarından kuvvetli bir bağ var. FMEA (Failure Mode Effects Analysis), bazılarımızın düşündüğü gibi kalite yönetim sisteminin istediği ve hazırlanması gereken bir kayıt değil. FMEA, yaşayan bir belgedir. 

FMEA nedir

FMEA ne zaman yapılır?

Ürün geliştirme döngüsü boyunca ürün ve süreçte değişiklik ve güncellemeler yapılır. Bu değişiklikler, yeni hata modlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle aşağıdaki durumlarda FMEA’yı gözden geçirmek ve  güncellemek önemlidir: 

  • Yeni bir ürün veya süreç başlatıldığında (döngünün başında). 
  • Ürünün veya sürecin çalışması beklenen çalışma koşullarında değişiklik yapıldığında
  • Ürün veya süreç tasarımında değişiklik yapıldığında
  • Yeni düzenlemeler yapıldığında
  • Müşteri geri bildirimlerinde

FMEA ve sürekli iyileştirme & Öğrenilmiş dersler

FMEA’nın öğrenilmiş dersleri yakalamak için harika bir araç olduğunu düşünürsek daha etkin olarak kullanabiliriz. Ürün ile ilgili bugüne kadar görülen tüm arıza modlarını yakalayabiliriz. Beklemediğimiz ya da öngöremediğimiz her yeni arıza modu oluştuğunda, modüler FMEA’yi güncelleyebiliriz. Böylece bu olumsuz deneyimden kazanmış olmamız gereken bilgileri kaybetmeyiz. “Neden hep aynı sorunlarla uğraşıyoruz” sorusu gündeme geldiğinde iki cevabımız var:

  • Gerçek kök nedeni bulamıyoruz
  • Öğrenilmiş derslerimiz yok, öğrenmiyoruz

Failure Analysis Beats Murphey’s Law => Hata Analizi, Murphy Yasası’nı yener

Murphy’s Law

Sürekli iyileştirmede amaç, problemleri görünür kılmak ve bu problemlerin gerçek kök nedenlerini bulup ortadan kaldırmak. Bu şekilde hareket edildiğinde reaktif davranılıyor, ancak bu da sürecin bir parçası.Öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması ve bunlardan faydalanılarak olası problemlerin ortaya konması da diğer amaç. Burada proaktif davranış sergilenerek önleyici faaliyetler yapılıyor.
Hep aynı problemlerle uğraşmamak, defalarca aynı probleme zaman ayırarak zamanı boşa harcamamak için yapılması gereken zaten kullanılan FMEA’leri düzgün bir şekilde yapmak. Yine mi aynı problem yazımızda gerçek kök nedeni bulmakla ilgili bir hikaye bulabilirsiniz. Sahada oluşan bir problem nasıl üretim alanındaki problem diline dönüştürülür?

Günlük hayatta FMEA

Oluşan problemlerden ders alınarak hayata geçirilmiş birçok hata önlemeye yönelik aksiyonu, günlük hayatımızda da görmek mümkün. Örneğin ATM’lerde banka kartının unutulmasını engellemek için ATM’lerde önce kart verilmesi, sonra paranın verilmesi… Kimse ATM’de parasını unutmaz değil mi?  🙂
Sizin günlük hayattan bu tür örnekleriniz var mı?

Bizi Instagram’dan takip etmek isterseniz: yalindunya