Kaizen – Sürekli İyileştirme

Amaç:

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Kaizen çalışmalarının gereğini anlamak ve uygulamalarını görmek.

Eğitim Konuları:

  • Kaizen nedir?
  • Kaizen türleri
  • Kaizen adımları
  • Kaizen örnekleri
  • Uygulama