Altı Sigma Proje Danışmanlığı

Amaç :

Altı sigma proje çalışması yapan, kullanılacak olan istatistiksel araçlar konusunda ya da yapılacak değerlendirmeler için desteğe ihtiyacı olanlara uygulama sırasında destek olmak.

  • Proje Belirleme ve Yürütme Kuruluna Hazırlanması Çalışmaları: Projenin belirlenmesi amacı ile yapılacak çalışmalardır. Çalışılacak projenin hedeflerinin ve ekibin belirlenmesi. Hazırlanacak taslak proje özetleri kullanılarak Yürütme Kurulu ile çalışmalar yapılacak, projeye destek olacakları konular belirlenecektir.
  • Proje Fazları Gözden Geçirme : Her bir fazda kullanılacak istatistiksel araçlar, kullanılan uygulamaların sağlıklı ve yeterli seviyede olup olmadığı sorgulanacak ve eksik uygulamaların nasıl yapılması gerektiği konusu proje liderine anlatılacaktır.
  • Yönetim Gözden Geçirme Çalışmaları : Proje çalışması sonrasında proje sponsorlarına, proje hakkında gerekli bilgiler verilirken, düzeltici ve önleyici çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.