Operasyonel Mükemmellik

Amaç : Operasyonel mükemmellik sistemi kurulumu için ihtiyacın belirlenmesi, adımların tanımlanması ve görev-sorumlulukların oluşturulmasını sağlayacak bilgiyi vermek..

Eğitim Konuları: