Grup Lideri / Takım Lideri Gelişim eğitimleri

Amaç :

1.Doğru iletişim sağlanarak firma içinde oluşan çatışmaların önlenmesini sağlamak.

2.Yapılan işlerde sistemin bütününü ve diğer çalışanların işlerinin nasıl etkilendiğinin farkına varılmasını sağlamak.

Eğitim Konuları:

 • İletişimde Hepimiz Farklıyız
 • Örgütlerde İletişim
 • Dinlemek & Empati
 • Johari Penceresi Çalışması
 • Takım Olmak için bu konular için anlatım ve oyunlar olacak.
  • Hedefler / Yetenek / Roller / Yöntemler / İnsan İlişkileri / Motivasyon / Dış İlişkiler
 • Liderlik ve Yöneticilik & Neden ve Nasıl Lider Olunur
 • Ekip olmak
 • Yetki ve Sorumluluk Devri (DELEGASYON)
 • Motivasyon ve Ekiplerin Motivasyonu