SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)

Amaç:

Proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatistiksel teknikler konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik örnekler ve uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

Eğitim Konuları :

 • İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
 • İstatistiksel Prosese Giriş
 • Temel istatistiksel kavramlar
 • Merkez ve dağılma göstergeleri
 • Normal Dağılım
 • Ana kütlenin tahmini
 • Proses değişkenliği
 • Proses & makine yeterliliği
 • Kontrol çizelgeleri (X-R, XMR, …)
 • Uygulama ve kontrol çizelgelerinin yorumu
 • İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
 • Ölçme sisteminin belirlenmesi
 • SPC sonuçlarının iyileştirmeye etkisi

 

Aşağıdaki formu kullanarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. 

Tüm alanları doldurmayı unutmayınız.