Yalın Şirket Dönüşümü

Şirketin mevcut problemleri ortaya konularak ihtiyaç duyulan adımların tanımlanması ve tüm şirketin problem çözücü olarak yetiştirileceği ve katkı sağlayacağı yeni bir çalışma ortamı oluşturulmasıdır.