Yalın Proje Yönetimi

Amaç:

Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilen Yalın Proje Yönetimi Sisteminin işletmelerde nasıl kurulacağı ve devreye alınacağını öğrenmek.

Eğitim Konuları:

  • Yalın Proje Yönetimi Nedir?
  • Yalın Proje Yönetiminin Temel Kavramları ve Gelişimi
  • Proje Takımı Kurulumu, Organizasyon, Görev-Sorumluluklar
  • Proje Takım Üyelerinin İş Yükü Yönetimi
  • Proje Hedeflerinin Yönetimi
  • Ürün Kalite, Maliyet, Zaman Planlaması ve Yönetimi
  • Yalın Proje Yönetimi Kuralları ve İletişim Biçimi
  • Yalın Proje Yönetimi Tasarımı & Örnek uygulama