Strateji ve Hedefleri Belirleme Çalıştayı

Amaç :

Strateji ve hedeflerin fasilitasyon ile belirleneceği, gelecek dönem izlenecek yol için yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir.