Yalın Şirket Değerlendirmesi

AMAÇ

Yalın Şirket Değerlendirmesi (Lean Assessment) ile şirketin üretim faaliyetlerinden proje yönetimine, organizasyon yapısından toplantı ve raporlamaya kadar tüm faaliyetlerin “Yalın” lığı incelenecektir. Bu raporda iyileştirilmesi gereken noktalar, her adımın detaylarının puanlanmış halleri verilecektir. Bu çalışmanın yıllık periyotlarla tekrarlanması ile gelişim etkinliği üst yönetim tarafından da kolayca izlenebilecektir.

Çalışma sonucunda elde edilecek olan rapor 2 gruptan oluşmaktadır.

  • Her başlık için iyi olan ve iyileştirilmesi gereken noktalar için öneriler
  • Her ana başlığın altında yer alan alt başlıklar için verilen puan. Burada gelinen seviyenin neresinde kuvvetli, nerede zayıf olduğu gösterilmektedir.