Yalın ve Çevik Tedarik Zinciri Yönetimi

Amaç :

Şirketin tedarik zinciri yönetimi incelenerek yalın ve çevik uygumaların hangi noktalarda devreye alınması gerektiğini belirlemek.

Uygulamada devreye alınırken aksiyonların birlikte belirlenmesi, önerilerin getirilmesi ve yapılan değişikliklerle birlikte gelişiminin takibinin yapılması.

Genel olarak iyileştirilmesi hedeflenen alanlar:

  • Envanterin Azaltılması & Kontrol Düzeyinin Yükseltilmesi
  • Sipariş Karşılama Oranının İyileştirilmesi
  • Talep Tahmin Başarısı
  • Tedarik Çevrim Süresinin Kısaltılması
  • Toplam Lojistik Maliyetlerinin Azaltılması
  • Operasyonel Karmaşıklıkların Yok Edilmesi
  • Gecikme ve Beklemelerin En Aza İndirilmesi