Yalın İnsan Kaynakları

Çalışanların düşünme/yaratma, geliştirme ve uygulama becerilerinden üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak İnsan Kaynakları yöntemlerinden şirkete uygun olanlarının tesbiti. Devreye alınacak Yalın İK yönetimi fonksiyonlarının mevcut durum analizi ve gelecek durumun belirlenmesi.