Şirket içi Verimli Toplantı Kültürü oluşturma

Amaç :

Çalışanların daha etkin toplantı yapabilmelerini sağlamak. Önce şirket içi fokus grup çalışmalarıyla başlayıp, İnsan Kaynakları Birimleri ile sıkı bir işbirliği geliştirip, o şirketin toplantı kurallarını çıkarmak.

Sonra sırayla:

  • “Toplantı kuralları” eğitimini veriyoruz.
  • Kuralların içselleştirilmesi için eğitimin yanında bir de iletişim faaliyetleri planlıyoruz.
  • Projenin sonunda, şirket daha kurumsal, daha profesyonel toplantılara kavuşuyor. Çalışanlar ise, zamanını daha etkin planlayabiliyor.
  • «Şirketlere özgü etkin toplantı kültürü oluşturmak» tam bir kazan – kazan projesi oluyor.