SA 8000 Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

SA 8000 Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirecek bir sistem kurulmasını sağlamak.

  • Mevcut durum analizi
  • Eksikliklerin tespiti
  • Aksiyon planı oluşturulması
  • İç denetim