Öğrenen Organizasyon Kültürü Oluşturma

İşletme ve çevresinde meydana gelen değişimi ve değişimin nasıl yönetilebileceğini bilmek ve işletmeyi, iç-dış çevre dengesini koruyabilecek ve sistemin devamlılığını sağlamaya çalışan, gelişen, değişen bir yapı oluşturulması için gerekli kurgunun tasarlanmasıdır.

  • Mevcut durum analizi
  • İhtiyaçların tespiti
  • Örnek uygulamaların paylaşımı
  • Kurum kültürüne uygun örneklerin belirlenip çalışmaların başlatılması