İç eğitmenlik sisteminin oluşturulması

Amaç :

Mevcut iç eğitmenlerimizi ve iç eğitmen olacak kişileri eğitimlerle destekleyerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, iş zenginleştirmesi sağlamak ve eğitim etkinliklerimizi arttırmak.

Sonra sırayla:

  • İç eğitmenlerin belirlenmesi
  • Organizasyondaki yerlerinin ve sorumluluklarının tanımlanması
  • Eğitimcilerin geliştirilmesi
  • Şirket içinde tanıtımının yapılması & Takdir