Fasilitasyon Hizmetleri

Amaç :

Firmanın fasilitasyonu yapılmasını istediği konu ile ilgili sistematik yaklaşımı belirlemek, aşağıdaki organizasyonun yapılmasını sağlamak. (Toplantı yönetimi, çalıştaylar, v.b.)

ØKonular hangi sırada ele alınacak

ØKatılımcılar nasıl takımlar oluşturacak, birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olacaklar

ØHer aktiviteye ne kadar zaman ayrılacak

ØTakımlar ayrı ayrı hangi çalışmaları yapacak, bu çalışmalar nasıl bir araya getirilecek

ØHer çalışmanın çıktısı bir sonrakini nasıl besleyecek

ØKapanış nasıl yapılacak