Yalın Altı Sigma Çalıştayı

Amaç:

Yalın ve Altı Sigma uygulamalarının ne şekilde entegre edilebildiğini ve bu şekilde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmanın mümkün olduğunu görmek

Eğitim Konuları:

  • Şirketin mevcut durumuna DMAIC çalışması / Uygulama
  • Sigma seviyeleri
  • Proses çevrim süreleri
  • Proses verimlilikleri
  • Poke Yoke
  • 7 israf