Süreç Yönetimi

Amaç:

«Süreç» ve «Süreç Yönetimi» kavramlarını anlamak ve “Süreç Yönetimi” konusunun kuruma sağlayacağı kazanımlar konusunda farkındalık edinmek.

Eğitim Konuları:

  • “Süreç Kavramı” ve Bir Sürece İlişkin Temel Karakteristikler
  • Süreçlerin listelenmesi
  • Süreçlerin temel karakteristiklerinin tanımlanması
  • Süreçlerin dokümante edilmesi
  • Süreçlerin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi

Aşağıdaki formu kullanarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. 

Tüm alanları doldurmayı unutmayınız.