Görsel Yönetim

Amaç:

Görsel Yönetim yaklaşımın tüm boyutları ile gözden geçirmek ve devreye alınmasını sağlayacak bilgileri öğrenmek.

Eğitim Konuları:

  • Görsel İletişim
  • Görsel Üretim Kontrolü
  • Görsel Kalite Kontrol
  • Üretim Süreç Göstergeleri
  • Kayıpların / Alınan Önlemlerin, Kaizenlerin herkesin bilgisine açık hale getirilmesi
  • Görsel İletişimin Fabrikalarda Yaygınlaştırılması