Değer Temelli Beceri Yönetimi

  • Eğitim İhtiyaç Analizi / Uygulamalı
  • Eğitim Bütçelerinin Hazırlanması
  • Eğitim Sırasında Verimlilik
  • Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi