Değer Akış Haritası (VSM)

Amaç:

Mevcut durum haritasını anlayarak çizebilme kabiliyeti kazanmak.

Gelecek durum tasarımı için kullanılabilecek tekniklerin kavramak ve uygulamak.

Eğitim Konuları:

  • Değer Akış haritalama nedir?
  • Neden Değer Akış Haritalama?
  • Değer Akış Haritalama Adımları
  • Değer Akış Haritalama Sembolleri
  • Mevcut Durum Değer Akış Haritalama
  • Gelecek Durum Değer Akış Haritalama