Sürekli iyileştirme – Akış

Problemler, akışın önündeki engeller. Bu nedenle sürekli iyileştirme yapmak için akış sağlanmalı. Bunları önceliklendirmek ve sırasıyla ortadan kaldırmak ise sürekli iyileştirme faaliyetlerinin temeli. Bu bölümde, akışı sağlamak üzerine bir sistem kurgulamış olan Frank George Woollard’tan bahsediyoruz.

Sürekli iyileştirme hikayelerinin 1.sinde Peronnet, Taylor ve Shewart’tan bahsetmiştik. Sürekli iyileştirme hikayeleri 2.bölümde Henry Ford vardı.

Amaç, akışı sağlamak ve bu akışın önündeki engelleri ortadan kaldırmaksa Woolard’ın o dönemde yaptıkları günümüzün Yalın üretimine oldukça benziyordu.

Akışı sağlamak

1923’te başlayan akış üretim sistemi, Yalın üretim sisteminin yöntem ve süreçlerinin çoğu özelliğini kullanıyordu. Mevcut terminolojide olup geçmişte uygulanmış olan yöntemlerin neler olduğuna bakalım:

 • U tipi hücreler
 • yetkin çalışanlar
 • takt zamanı
 • standartlaştırılmış iş
 • tam zamanında üretim
 • süpermarketler
 • hızlı kalıp değişimi

Bununla birlikte yaklaşık 25 yıl sonra küresel otomotiv endüstrisinde yaygın hale gelecek olan akış üretimini kolaylaştırmak için otomatik transfer makineleri olarak bilinen mekanik malzeme taşıma ekipmanını geliştiren ilk kişiydi.

Sürekli İyileştirme ve Akış ile sağlananlar

1923 Ocak. Woollard, Morris Engines Limited’in genel müdürü olarak çalışmaya başladı. Woollard, William Morris’in teşviki ve mali desteğiyle, motor üretiminin kitle üretiminden akışa yeniden düzenlenmesine öncülük etti. Bu şekilde Ocak 1923’te haftada 300 birimden az olan çıktıyı, Aralık 1923’te haftada 600 birime ve Aralık 1924’te 1.200 birime çıkardı. Üretimdeki bu kayda değer artışı sağlamak için Woollard, düşük hacimli üretim için gelişmiş bir akış üretim sistemi geliştirdi.

1923’ten itibaren Morris Engines Limited’deki çığır açan çalışması, Morris Engines Limited’in hızla büyümesini ve 1930’a kadar %34’lük bir iç pazar payı elde etmesini sağladı. Böylece Morris Engine Works, Britanya’daki seri üretim sisteminin olağanüstü bir örneği oldu.

Sürekli iyileştirme ve Akış / Morris Engines – Hand_transfer_line

Woollard’ın çalışması önemlidir. Çünkü o, çıktıyı arttırmak için makinelerin insanların yerini alması ile ilgilenmiyordu. Hedefin akış olduğu ve makinelerin buna yardımcı olabileceği, ancak bunu başarmak için bir zorunluluk olmadığını ortaya koydu. 

Woollard, çalışanları üretim sisteminden ayrı değil, üretim sisteminin bir parçası olarak gördü. Onlara normalde denetçiler tarafından ele alınması gereken sorumluluklar verdi. Bunun yanında üretim faaliyetlerinde akış sağlamanın tek başına yeterli olmadığını, firma genelinde akışı sağlamak için baştan sona tüm süreçleri birbirine bağlamanın önemini anlamıştı.

Woollard, akış ortamında sürekli iyileştirme fikrini ve uygulamasını şu sözleri söyleyerek gösterdi:

“Akış üretiminin erdemi şu gerçekte yatmaktadır: Tüm tutarsızlıkları gün ışığına çıkarır ve böylece onları düzeltme fırsatı sunar. Akış üretimi, şirketin faaliyetlerine yüksek görünürlük, sürekli ve sürekli iyileştirmeye yol açacaktır”

(Woollard, 1954)
Özetle Woollard, Yalın yönetimin öncülerinden biriydi. Her ne kadar katkıları unutulmuş olsa da...
Frank George Woollard

Woollard, 1920’lerin ortalarından 1950’lerin ortalarına kadar, akış üretim sistemi hakkında çok sayıda makale yazdı. 1954 yılında “Kitle ve Akış Üretiminin İlkeleri” kitabını yazdı.

Woollard sonrası

Morris Motors Ltd., 1952’de Austin Motor Company Ltd. ile birleşti. British Motor Corporation firması oluştur. Ne yazık ki, üretim yöntemlerinde ve makinelerdeki yenilikler, şirketin uzun vadeli başarısını garanti etmeye yeterli değil. Yöneticilerin ve çalışanların birçok iş sürecinde mükemmel olması gerekiyor:

 • Yeni projelerle müşterinin sesine cevap verme
 • Kısa döngülerle ürün geliştirme
 • Yeni teknolojiler
 • Satış sonrası servis
 • Tanıtım v.b.

Maalesef gelişmiş bir üretim sistemi tek başına bir şirketi uzun vadede başarılı kılmıyor.

Kaynaklar

https://www.gracesguide.co.uk/Frank_George_Woollard

https://www.researchgate.net/publication/228351533_Frank_George_Woollard_Forgotten_pioneer_of_flow_production

https://artigos.wiki/blog/en/Frank_George_Woollard

Sürekli iyileştirme – Akış” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın