Operasyonel Mükemmellik : Ahşap Endüstrisi

Operasyonel Mükemmellik : Ahşap Endüstrisi için bir değerlendirme araştırması ve sonuçlarının yayımlandığı bir raporun gözden geçirilmesidir. Endonezya’nın ahşap endüstrisinin 2019’da gelişmesi planı için yapılan bir araştırma çalışması var.

Bu araştırmada katılımcılar bir firmadan 5 yönetici ve 14 süpervizör. Bilgi veren uzmanların kriterleri:

  • şirkette yıllarca operasyonel mükemmelliği gerçekleştirme konusunda pratik deneyime sahip
  • operasyon yönetimi ve stratejisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan
  • anket doldurma ve görüşme yapma kolaylığına sahip 

Değerlendirme kriterlerini, aktivite ve amaç tabanlı araç ve teknik arasında ayrım yaptılar. Yaptıkları ayrıma göre değerlendirme başlıkları Tablo 1.’de gösterildiği gibidir:

Tablo 1.Final Degerlendirme Ozellikleri

ZAYIF YÖNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hem yöneticiler hem süpervizörler bu başlıklardaki mevcut durumlarını değerlendirdiklerinde aşağıdaki tablo oluştu.

Tablo 2.Mudur ve supervizor degerlendirmeleri

Bu sonuçlara dayanarak, en düşük puanları saatlik rapor ve temel problem çözme uygulamaları alıyor. Bu konularda zayıf olduklarında hemfikir oldukları sonucuna varılabilir.

Saatlik rapor ve temel problem çözme vakasında kendi içinde bir değerlendirme yapılması isteniyor. Yöneticiler ve süpervizörler farklı bir puanlama sonucu ortaya koyuyor. Saatlik raporda, yöneticiler saatlik raporun uygulanmasından tam olarak haberdar olmadıkları, amirlerin bunu daha iyi bildikleri düşünülüyor. Bu nedenle, özellikle üretimle ilgili bu detay yönü açısından, süpervizörün bakış açısı daha güvenilir görünüyor. Ancak küresel yönleri olan, yani sadece üretimde değil, kalite, güvenlik, teslimat anlamında da anlam taşıyan temel problem çözmede yöneticilerin bakış açısı daha güvenilir bulunuyor. 

Saatlik rapor (Tablo 3) ve temel problem çözme (Tablo 4) değerlendirmeleri ise aşağıdaki gibi:

Tablo 3.Saatlik Rapor Degerlendirmesi
Tablo 4.Temel Problem Cozme Degerlendirmesi

Operasyonel Mükemmellik : Ahşap Endüstrisi Genel Değerlendirme

Saatlik uygulama raporunda izleme için önerilen çözüm

Önerilen çözüm, Haftalık İlerleme Raporları (WPR-Weekly Progress Report) olarak saatlik rapor izleme yapmak ve yalın yönetimin uygulanmasında saatlik raporların önemi hakkında eğitim yapmaktır. Bu değişikliklerin yapılabilmesi için yönetici ve süpervizör katkısına ihtiyaç vardır. Yöneticilerin, bu değişiklikle ilgili şirketteki yönetici rollerine bağlı olarak, saatlik raporun önemi konusunda bir anlayışa sahip olması için, bu yeni standardı süpervizörlere tanıtması ve işleri kolaylaştırması gerekmektedir. Bu değişiklikle ilgili olarak şirketteki süpervizör rollerine bağlı olarak süpervizör, haftalık performans skorlarını artırmak için ustabaşıları saatlik raporları rutin olarak gözlemlemeye, ustabaşı WPR’yi gözlemlemeye, daha iyi uygulama için puan vermeye ve ustabaşı için eğitim vermeye ikna etmelidir, hatırlatmalıdır.

Temel problem çözmede “5 neden” için önerilen çözüm. 

Önerilen çözüm, 5 nedeni 3 x 5 neden haline getirmektir, bu da neden analizini daha hedefli hale getirecektir. 3 x 5’de nedenlerden biri veya daha fazlası kendi 5 nedenine ayrılabilir ve bu da genellikle görmezden gelinen soruna katkıda bulunabilecek diğer konular hakkında daha fazla fikir verir. 

Bu 3 başlık, oluşum, insan ve sistem olarak sınıflandırılır. Bunların her birinin 5 neden üzerinden ayrı bir soru satırına ihtiyacı olacaktır. Oluşum, neden belirli bir sapma olduğu anlamına gelir. İnsan, ekip üyesinin soruna neden veya nasıl katkıda bulunduğu anlamına gelir. Sistem, sistemimizin sorunun oluşmasına neden izin verdiği anlamına gelir. Bu 3×5 nedenler, sorunun kendisine bağlı olarak ardışık veya karışık olabilir, bazı sorunlara sadece sistem veya insan neden olurken, diğerlerine hem insan hem de sistem neden olabilir. Bu araç, daha hızlı ve daha doğru düzeltici eylem oluşturulacağından, kök nedene yönlendirebilir. Ancak, bu araç gelişmiş bir araç olduğundan, aracın kendisini revize etmenin yanı sıra, çalışanın problem çözme becerisini artırmak için eğitim de gereklidir. Yöneticilerden rutin koçluk, rehberlik, örnek olarak öğrenme, çalışanların problem çözme becerilerini geliştirebilir.

Bu değişikliklerin olması için yöneticilerin ve süpervizörlerin katkısına ihtiyaç vardır. Yöneticinin, bu değişiklikle ilgili şirketteki yönetici rollerine bağlı olarak, özellikle çalışanın analitik ve problem çözme becerisini artırmada 3 x 5’in neden olduğu konusunda bir anlayışa sahip olması için, süpervizörlerden oluşan ekibin işini kolaylaştırması gerekmektedir.

Operasyonel Mükemmellik : Ahşap Endüstrisi Araştırma Sonucu

Temel problem çözme puanını iyileştirme önerisi, saatlik rapor puanını iyileştirmekten daha önemlidir. Çünkü temel problem çözme sürekli iyileştirmenin anahtarı olduğundan ve diğer operasyonel mükemmellik aracı uygulamaları ile ilgili olduğu için, çalışanın problem çözme becerisi arttırılırsa daha fazla etki yaratacaktır. 

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Operasyonel mükemmellik ile ilgili diğer yazılara bu linkten ulaşabilirsiniz.