QRQC nedir ve nasıl uygulanır?

QRQC (Quick Response Quality Control) – Hızlı Yanıt Kalite Kontrol anlamına geliyor. QRQC yaklaşımı Nissan tarafından geliştirilmiş ve Valeo tarafından zenginleştirilmiştir. Her şirkette  farklı alanlarda uygulanabilir, içeriği firma içi dinamiklerinize göre uyarlamanız gerekebilir.

QRQC, temel olarak performans göstergelerini (müşteri şikayetleri, iç hurda oranı, OEE, kaza oranları, v.b.) iyileştirmek için, problemlerle günlük olarak başa çıkmak için kullanılır.

QRQC’nin temel amacı, hem iç-dış müşteri hem tedarikçi kalite ve/veya üretim problemine hızlı yanıt vermektir. 

QRQC’de akış : Problem tespit edilir, iletişimi sağlanır, analizi yapılır ve çözüm bulunup onaylanır. 

QRQC Yapı

İlgili hatta çözülen problemler için QR neyi ifade eder? :

• QR – hatalara hızlı yanıt için acil eylemler (24 saat içinde) sorumluluğun tanımlanması, uygulanan eylemlerin ve bunların etkinliğinin doğrulanmasını kapsar. 

• 3R – San Gen Shugi yöntemi ile problemin tekrarlamaması için analiz gerektiği şekilde yapılır. (3R – Real place / Real part / Real data)

 1. GEMBA – problemin bildirildiği yere gidin (Real place)
 2. GENBUTSU – problemin olduğu parça analizi (Real part)
 3. GENJITSU – verilerle çalışmak (Real data)
QRQC – 3R

3R prensibi size aşağıdaki soruyu sorar: 

Sahada olmadan ve operatörlerle konuşmadan, iyi ve kötü parçaları karşılaştırmadan, gerçek verileri incelemeden

        Problemin yarın tekrarlamayacağına onay verebilir misin?

QRQC’de Akış

QRQC’de akışı tespit etme-iletişim, analiz ve doğrulama olarak incelersek aşağıdaki adımlardan geçilir:

 1. Problem varsa 5W 2H (Ne, nerede, kim, neden, ne zaman ve nasıl, ne sıklıkla) hazırlanır.
 2. Sabah yapılan QRQC toplantısında gözden geçirilir.
 3. Görev atamaları yapılır ve eski yapılan atamalardan hedef tarihi gelmiş olanlar varsa gözden geçirilir.
 4. Hızlı cevap oluşturulur ve onaylanır.
 5. Oluşmuş bir problem yoksa Red Box’ta yer alan göstergelerde (müşteri şikayetleri, iç hurda oranı, OEE, kaza oranları, v.b.) hedef tutmayanlar (3 temel konu nedir, yukarıya taşınmalı – eskale edilmeli mi?) gözden geçirilir
 6. Analiz kısmı için PDCA-FTA (Plan-Do-Control-Act & Factor Tree Analysis) : Veriler, gerçekler ve karşılaştırmalar ile problem analiz edilir. PDCA-FTA’in nasıl kullanıldığı başka bir yazı konusu.s
 7. Doğrulama aşamasında ise bulunan çözümlerin uygunluğu sahada onaylanır. Buradan çıkan sonuçlar ile LLC (Lessons Learned Card – Öğrenilmiş Dersler Kartı) hazırlanır. Hatalardan çıkarılan dersler bu kısımda yer alır. Hem hatanın oluşması hem de tespitinin yapılamaması ile ilgili derslerin yer alması iki farklı açıdan bakılmasını sağladığı için gelecek döneme ışık tutar.
 8. Son olarak tüm bu yapılanların yönetim tarafından etkinliğinin kontrol edilmesi aşaması yer alır. İşbaşı eğitimi (OJT-On Job Training): Bu bölümde uygulanan çözüm yine sahada gerçekleştirilirken işi yapan kişi ve ilgili tüm kişilere işin nasıl yapıldığı anlatılır, gösterilir, uygulanır. Yöneticinin, iş verimliliğini artırmak, kaliteyi analiz etmek ve yeniden oluşmayı ortadan kaldırmak için doğrudan ekiple çalışmasına imkan sağlar.
QRQC Akış

QRQC uygulamasını doğru bir şekilde yapabilmek için öncelikle süreç içinde yer alan herkesin bunun neden yapılması gerektiğini öğrenmesi ve anlaması gerekiyor. Aksi takdirde yukarıda sayılan adımlardan bazıları ya da tamamı atlanıp günlük koşturmaca içinde unutulup gidiyor.

QRQC, Yalın Yönetim içindeki Yerinde Kalite uygulaması ile benzerlik gösterir. Adımları ya da yapılış yöntemlerinde bazı farklılıklar olmakla beraber aynı amaca hizmet ederler. Yalın Yönetim Ne Sağlar yazımızda Yerinde Kalite uygulaması ile maliyetlerin düştüğünü, hata bulma ve ortadan kaldırma becerimizin arttığından bahsetmiştik.

Sürekli iyileştirme yolculuğu podcast serisi, bu yoldaki profesyonellerle yaptığımız podcastleri dinlemek isterseniz 👇

Sürekli İyileştirme Yolculuğu podcast serisi

Bizi instagramda takip etmek isterseniz 👉 @yalindunya