PFEP nedir ve nasıl uygulanır?

PFEP nedir? Her Parça İçin Bir Plan (PFEP – Plan For Every Part), tedarikçilerden gelen her parça numarası ve müşterilere giden her bitmiş ürün için belirli verileri içeren bir malzeme akış planıdır. Nakliye, paketleme, envanter, yerleştirme, sipariş miktarları ve elleçleme hakkında bilinçli kararlar vermek için gerekli tüm bilgileri içerir. Bir üretim firmasında hareket eden tüm malzemelerin DNA’sıdır ve tüm ekip üyelerinin daha yüksek bir seviyede performans gösterdiği bir ortamı tetikler.

PFEP sistemi, süreçteki her bir parça hakkında aşağıdaki bilgileri tanımlar:

  • Nereden geliyor
  • Nasıl teslim edilir
  • Ne zaman ve ne sıklıkla teslim edilir?
  • Nasıl saklanmalı ve paketlenmeli
  • Kullanım amacı nedir
  • Ne zaman yenilenmeli

İyi tasarlanmış ve bakımı yapılan PFEP sistemi, malzeme eksikliklerini, envanterleri, tedarik zinciri karmaşıklıklarını ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Ne yazık ki, envanter yönetimi ve malzeme akışı süreçlerinin optimize edilmesi genellikle ihmal edilmektedir. Çoğu zaman, üretim yönetimi operasyonlarının iyileştirilmesi yapılırken, doğrudan ürün üretimini içeren süreçlere odaklanılmaktadır.

“Bir firmada, malzeme maliyeti, operasyonun toplam maliyetinin %50 ila %80’i arasındadır. İşçilik ise sadece %7 ila %17si. “

Making Materials Flow’un ortak yazarı Rick Harris  

Çok fazla SKU (Stock Keeping Unit-Stok Tutma Birimi), dağınık yenileme işlemleri ve bozuk S&OP, yanlış yönetilen envanterin bazı temel nedenleridir. PFEP çözümlerini uygularken, vizyonunuzu, stratejinizi ve operasyonel gereksinimlerinizi birleştirirken önce mevcut durumunuzu değerlendirmek gerekir. Üretim hattından tedarikçinin PFEP verilerini toplamak için sipariş vermesine kadar geriye doğru tüm aşamalar incelenerek çalışılmalı. SKU’ların sınıflandırılması ve SKU optimizasyonu yoluyla maliyetleri düşürmek ve ergonomiyi iyileştirmek için fırsatlar belirlenmeli.

SKU - https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-sku-in-retail-terms-2890158
SKU – https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-sku-in-retail-terms-2890158

PFEP Nasıl Uygulanır?

Adım 1. PFEP Verilerini Tanımlayın ve Tanımlayın

Firmanızın ihtiyaçları, hangi envanter verilerinin korunacağına karar vermenize yardımcı olacaktır. En azından, süreçlerinizde zaten kullanılan tüm envanter verileri dahil edilmelidir. Ancak, sürekli iyileştirme girişimlerine yardımcı olmak için gelecekte ne tür verilerin faydalı olabileceğini de düşünmenizi tavsiye ederiz. Making Materials Flow kitabında gösterilen aşağıdaki liste size nereden başlayacağınız konusunda bir fikir verebilir.

PFEP örnek liste

Elbette, parça verileriniz zamanla değişebilir. Veri girdilerinizi, PFEP’inizin büyümesini ve şirketinizle uyum sağlamasını kolaylaştıracak şekilde tasarlamaya çalışın. En iyi uygulama, atomikliği sağlamaktır (atomik veriler). Atomiklik, basitçe, daha fazla bölünemeyen verilerin karakteristiğini ifade eder. Örneğin, bir parçanın nakliye konteynerinin tüm nakliye boyutlarını tek bir hücrede depolamak yerine, “yükseklik”, “genişlik” ve “uzunluk”u üç farklı hücrede saklamak en iyisidir.
Bu aşırı sıkıcı veya gereksiz görünse de, esneklik ve kullanışlılığın sağlanması açısından önem taşır. Bunu yapmak, yalın depolama, tedarik ve malzeme akışı çözümleri tasarlama ve uygulama için size kolaylık sağlar.

Adım 2. PFEP Bilgi Yönetim Sistemini seçin

Yalnızca çok fazla bilgi depolamanız değil, aynı zamanda yeniden düzenlemeniz de gerekecek. Bu, bir bilgi yönetim sistemi işlevidir. PFEP’iniz için kullandığınız bilgi yönetim sistemi aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

  • Sistem, parçaları ayrı veri unsurlarına göre sıralayabilmelidir. Bilgiye hızlı erişim çok önemlidir, bu nedenle bilgileri düzenleyebileceğinizden emin olun.
  • Sistem, sütunları ve satırları ayarlamanıza izin vermelidir. PFEP’iniz zamanla değişecektir. Sistem, operasyonlarınızla gelişebilmesi için esnek olmalıdır.
  • Sistemin kullanımı basit olmalıdır. PFEP’e erişilmesi, değiştirilmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır.Belirlenmiş kriterleri ve bu ihtiyacı karşılayacak veri girişini Excel ile karşılayabilirsiniz. Bununla başlayın. Gelecekte operasyonlarınız genişlerse veya bilgi yönetimi yetenekleriniz genişlerse, Access, SQL Server veya MySQL gibi ilişkisel bir veritabanı kullanmayı düşünebilirsiniz.
  • Sistem herkes tarafından erişilebilir olmalıdır. PFEP’te değişiklik yapmak için yetki tanımlanmalıdır.

Ayrıca, çalışanların herhangi bir zamanda bir bilgiyi PFEP’e eklemesi veya değiştirmesi gerektiğinde doldurması için bir veri toplama formu oluşturmalısınız. Form, PFEP’inizdeki tüm veri öğelerini, sistemde zaten bulunan mevcut bilgileri ve elektronik tablo veya veritabanı öğeleriyle uyumlu değişiklikler yapmanın açık bir yolunu içermelidir. Formunuz, firmanızın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişecektir.

Adım 3. Veri Toplamaya ve PFEP’e Girmeye Başlayın (ve Devam Edin)

Büyük bir firmanız varsa, bir seferde yalnızca tek bir değer akışı üzerine eğilmeniz tavsiye edilir. Verileri aynı anda girmeye çalışmak, sizi veya ekibinizi zorlayabilir. Daha küçük firmalar bir kerede tüm firma için bir PFEP oluşturmaya çalışabilir. 
PFEP ekleme / değiştirme prosedürlerinizin ve formunuzun ilgili tüm departmanların yöneticilerinden veya liderlerinden onay gerektirdiğinden emin olun. Genellikle bu, mühendislik, operasyonlar, üretim kontrolü ve satın almayı içerir. Düzgün geliştirilmiş bir PFEP, tüm yeni parçaların tüm ilgili departmanlar tarafından onaylanmasını ve PFEP’e eklenmesini gerektirir. 

Adım 4. Bakım Sorumluluğunu Verin

İlk kurulumdan sonra, bir PFEP küçük ama düzenli güncellemeler gerektirir. Yalnızca bir kişinin, yani PFEP yetkilisinin, PFEP’de değişiklik yapma yetkisine sahip olması idealdir. Büyük birden fazla yetkili PFEP yetkilisine ihtiyaç duyabilir. PFEP yetkilileri, parçaları yalnızca kendilerine atanmış değer akışı veya parça kategorisi ile yönetebilmelidir.
Her durumda, parça verilerindeki tüm değişikliklerin bir kağıt ile özenle izlenmesini sağlamak önemlidir. Unutmayın, amaç, PFEP’deki envanter verilerinin gerçeği yansıtacak şekilde güvenilir olmasını sağlamaktır. Sınırsız düzenleme ve yetersiz şekilde belgelenmiş değişiklikler, tüm yalın envanter çabalarını sabote ederek PFEP’i tamamen güvenilmez hale getirecektir.

Making Materials Flow

PFEP’in Yalın içinde Rolü

PFEP, yalın sisteme değerli bir katkıdır, ancak Rick Harris, Chris Harris ve Earl Wilson’ın Making Materials Flow’da belirttiği gibi, PFEP’in doğrudan müşteri değeri üretmediğini belirtmek gerekir. Her Parça için Plana yatırılan emek, firmada oluşan değer üreten iş yüzdesini zorunlu ve önemli ölçüde artıran önemli arızi işler olarak düşünülmelidir.

Lojistikte yalınlaşma konusundaki bu yazılara göz atmak isterseniz:

7 Adımda Yalın Lojistik

Lojistikte Nasıl Yalın’laşırız?

Kaynakça : https://falconfastening.com/lean-learning/inventory-management/how-to-create-a-plan-for-every-part-pfep-part-1-of-2/