Öğrenen Organizasyon Kültürü

Öğrenen organizasyon kültürü oluşturmak, çalışma ortamında her gün bir öğrenme gerçekleştiğinin farkında olarak başlıyor. Biz farkında olalım ya da olmayalım her organizasyonun bir öğrenme kültürü var. Önemli olan organizasyon olarak biz bunu yönlendiriyor muyuz yoksa kendi haline olmasına izin mi veriyoruz?

İnsanlar her gün yaptıkları iş ve iş arkadaşları, işin gerektirdiği beceriler, politikalar ve prosedürler ile ilgili yeni bir şeyler öğrenirler. Aynı zamanda kimin güçlü ve etkili olduğunu liderlerin güvenilir olup olmadığını, risk almanın ödüllendirilip ödüllendirilmediğini de öğrenirler. Diğer bir deyişle, bir yerlerde yazılı olsun ya da olmasın organizasyonunuzun gerçek değerlerini öğrenirler.

Öğrenme kültürünün nelere hizmet edebilir, eğlenceli bir video ile bakalım.

Öğrenen Organizasyon – Learnin Organization

Kişisel olarak doğru yöntemlerle doğru deneyimlere, verilere ve bilgilere nasıl ulaşırız? Öğrenme yöntemleri nelerdir?

Araştırmalara göre 3 çeşit Dönüştürücü Öğrenme var (1): 

 1. Psikolojik : Anlamada değişiklik _ Neden sorusunun cevabını bulduğumuz nokta. Bilgimizi, modelleri ve teorileri anlamamızı değiştirir.
 2. Davranışsal : Davranışlarda değişiklik _ Bir şeyi farklı yapmak için gözlem ve deneyimlerimizi kullanarak davranışlarımızı değiştirmemizi sağlar.
 3. Muhakemesel : İnanç sisteminde değişiklik _ Kalıcı olarak bakış açımızın değiştiği ve sıklıklar “Evet, işte bu” dedirten anlar.

Organizasyonlarda daha başarılı olmamamızı sağlayacak bu dönüştürücü öğrenme yöntemlerini nasıl kullanacağımız ve potansiyeli nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir öğrenme kültürümüz olmalı. Bu tip bir öğrenme kültüründe, öğrenme doğal bir süreç olur. Böyle organizasyonlarda potansiyel, öğrenme fırsatları ve deneyimleri ile geliştirilir. Öğrenmenin rolü, insanların potansiyelini arttırarak, organizasyonun potansiyelini yükseltmektir. “Eğitime ve öğrenmeye ne gerek var? Zaten sen bu işleri biliyorsun diye seni işe aldık.” prensibi ile olaya yaklaşmak kişilerin potansiyelini arttırmadığı gibi organizasyonun da gerilemesine sebep olur.

NEDEN ÖĞRENEN ORGANİZASYON?

Öğrenen organizasyon, karmaşık, tahmin edilemez ve hızlı değişsen iş dünyasına çabuk adaptasyon ve hızlı çözümler üretebilmek için önemki. 2015 yılı Kasım ayında, Francesca Gino ve Bradley Staats’ın Harvard Business Review’deki yazısında öğrenen organizasyon kültürü yaratmanın önündeki engeller 4 kategoriye ayrılıyor (2) :

 • Başarı odaklılık 
 • Aksiyon almış olmak için harekete geçmek 
 • Sorumluluk almama 
 • Dışardan gelecek uzmanlığa güven   

Bunları aşmanın yolu yine aynı makalede Gino ve Staats tarafından anlatılmış.

NASIL ÖĞRENEN ORGANİZASYON OLUNUR?

Biz ne yaparsak öğrenen organizasyon için doğru alt yapıyı sağlar ve çalışanları organizasyonun gelişimini de sağlayacak şekilde öğrenmeye teşvik edebilir ona bakacağız.

Hem alt yapıyı hem çalışanları düşünerek 6 temel başlıkta yapacaklarımızı, içeriklerini organizasyon kültürüne uygun olarak seçtiğimizde gelişime hizmet edecek kültürü oluşturmaya başlayabiliriz. Bu 6 başlık:

 • Öğrenmenin doğasını ödüllendirme  
 • Uzmanlık için bir yol olarak öğrenme 
 • Öğrenmeyi kolay ulaşılabilir hale getirme 
 • Harmanlanmış öğrenmeyi kullanma 
 • Yöneticilerin koçluğu 
 • Öğrenmeye dayalı performans ölçümü   
Öğrenen Organizasyon Kültürü

İnsan psikolojisi ve ilişkileri söz konusu olduğunda, organizasyonların ufak tefek farklılıkları olsa da çok fazla benzerlikler gösterdiğini görüyoruz. Her organizasyonun, işgücünün yeteneklerini ve tutkusunu bilmesi ve algılanan-bilinen normlara uymanın insan potansiyelini boşa harcadığını görmesi gerekiyor. Gelişebilen ve ilerleyebilen bir organizasyon yaratmanın ilk adımlarından birkaçı :

 • Hatalardan öğrenmek için fırsat vermek 
 • Risk alarak öğrenmenin önemini anlamak   
 • Çalışanların birbirinden öğrenmesi için fırsatlar yaratmak
 • Öğrenmenin de etkinliğinin ölçmek 
 • Öğrenmenin salt sınıf içi eğitimlerle olmadığını anlamak ve yeni yöntemler geliştirmek 
 • Şirket içi kaynakları öğrenmeye imkân verecek şekilde düzenlemek 
 • Öğrenerek uzmanlaşmanın kişinin Csikszentmihalyi’nin akış teorisindeki gerekliliklerinden biri olduğunu anlamak ve uzmanlaşmayı desteklemek 
 • Öğrenmekte bireysel farklılıklar olduğunu anlamak ve buna göre bir tasarım yapmak  

Hızla değişen, esneklik gerektiren ve sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğumuz bu rekabetçi ortamda iyileştirme ve yenilikçilik olmazsa olmazlarımız. İyileştirme ve yenilikçiliğin anahtarının da, organizasyonumuzda çalışan kişilerin içinde olduğunu artık görmeliyiz.

Öğrenen organizasyonun öneminden kısa da olsa bahsettiğimiz podcast dinlemek isterseniz:

Kaynaklar: (1)https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_learning (2)https://hbr.org/2015/11/why-organizations-dont-learn