Podcast #11 : Sürekli İyileştirme Yolculuğu – Kadir Nozoğlu

5S çalışmalarının yüzeysel kalmaması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm çalışanların sürece dahil edilmesi gerekiyor. 5S çalışmalarından sonra iş yerindeki çalışma ortamı onlar için daha kolay ve iyi bir yer mi oldu yoksa işler başladığından daha kötü ve beğenilmeyen bir noktaya mı geldi? Bu soruya çalışanların vereceği cevap 5S’te ne kadar başarılı olunduğunun göstergesi.

Tülay Tek ve Kadir NOZOĞLU 5S çalışmaları, standartlaştırmanın sağlanması ve bu süreçlerdeki ödüllendirme ve takdir etmenin öneminden konuştular.