Balık Kılçığı Derken İnsanı Unuttuk mu?

Problem çözmekteki amacımız, kök nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Beyin fırtınası, balık kılçığı ya da kök nedenleri ortaya çıkarmak için kullandığımız teknik kadar doğru iletişim sağlamamız da gerekiyor.

“İnsanlar Neden Problemleri Çözemezler?” başlıklı yazıda problemi ortaya çıkarmak ve kök neden analizini doğru yapmak üzerine odaklanmıştık. Kök neden analizini yapamamızın altında yatan nedenlerden biri doğru soruları soramamak, diğeri doğru cevapları bulamamaktan. Nedenleri sorgularken doğru soruları sormak kadar doğru cevapları aldığımızdan emin olmak da önemli. Nedenleri sorup sorguladıkça bu işi zaten çok iyi bilen insanlar, bu sorulardan bunalabilir. Verdikleri cevaplar, sadece konuyu-işi iyi bilen insanların anlayacağı gibi olabilir.

Balık kılçığı
Balık kılçığı

Soru sormaya devam ederken “Anlamaya çalıştığım……”, “Anlayamadigim nokta…..”, “Benim anladığıma göre durum şu……, doğru anlayıp anlamadığımı teyit eder misiniz?” gibi sorular ve cümleler kurmak iletişimi sürdürebilmek için önemli. Aksi takdirde nedenleri sorgularken sürece katkı sağlamaktan vazgeçmiş insanlarla kalakalmamız mümkün. Balık kılçığı, 5 neden analizi yaparken işin teknik kısmına odaklanıp insanı unutmayalım.