7 adımda Yalın Lojistik

Yalın lojistik konusunda ilerlemeden önce lojistik tanımlamasına bakalım. Lojistik genellikle karmaşık bir operasyonun ayrıntılı organizasyonu ve uygulamasıdır. İş anlamında lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çıkış noktası ile tüketim noktası arasındaki ürünlerin/hizmetlerin akışının yönetimidir. Başka bir tanımla doğru ürünü/hizmeti, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru kalitede rekabetçi bir fiyatla müşteriye ulaştırmaktır.

Rekabet avantajı elde etmek isteyen organizasyonlar için bu akışı doğru şekilde yönetebilmek önemlidir. Lojistik operasyonları yalınlaştırmak, ürün akışını ve hızını arttırmak için tedarik zincirindeki israfları tanımayı ve ortadan kaldırmayı içerir. Her prosesi incelediğimizde prosesin değer katan, değer katmayan ve israf operasyonlarından oluştuğunu görürüz. 

Lojistik operasyonlarında da israf kalemlerine bakarsak:

 1. Envanter israfları
  • Fazla envanter
  • Emniyet envanteri
  • Net envanter
 2. Emek israfları
  • Fazla emek
  • Kullanılan emeğin etkinliği
  • Net emek
 3. Yer israfları
  • Fazla yer
  • Kullanılan yerin etkin kullanılıp kullanılmadığı
  • Net yer
 4. Malzeme elleçleme israfları
  • Emek israfı (elleçleme için ayrılan işçilik)
  • Yer israfları (elleçleme öncesi, elleçleme sırasına ayrılan yer)
  • Ekipman israfı (elleçleme için kullanılan transpalet, forklift, vb.)

Envanter yönetimi firmalarımızda hep sorun olmuştur. Üreteceğimiz ürünün malzemeleri yokken, üretmeyeceğimiz-siparişi az olan bir ürünün stoğu yüksektir. Ve tüm lojistik çalışanları bilir ki her ay sonunda eldeki fazla envanter stoğu ilgili kişiler tarafından açıklanmalıdır. Ay sonu yapılan bu envanter değerlendirme çalışmalarını iyileştirme fırsatı olarak görürsek, problemleri tanımlayıp daha iyiye doğru adımları atmaya başlayabiliriz.

Bu israfları ortadan kaldırmanın ilk adımı farkında olmak. Sonrasında planlı bir şekilde iyileştirme çalışmalarına başlarsak başarılı olmamak için bir neden yok. Henry Ford’un dediği gibi “İşler asla zor değildir. Yeter ki onları küçük parçalara bölebilelim.”.

YALIN LOJİSTİK ADIMLARI

Lojistik operasyonlarımızı yalınlaştırmak için adım adım izleyeceğimiz yol şu şekilde olmalı:

YALIN LOJİSTİK ADIMLARI
 1. Üretimin düzenlenmesi
 2. İç lojistiğin düzenlenmesi
 3. Dış lojistiğin düzenlenmesi
 4. Üretimin seviyelendirilmesi
 5. İç-dış lojistik ince ayarların yapılması
 6. Satış, dağıtım, üretim ve satınalma operasyon yönetiminin iyileştirilmesi
 7. Üretim planlamanın zaman çizelgeleme metodu ile yapılması

Bu adımların içindeki küçük adımlarda neler olması gerektiğini anlattığımız yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz. Yalın lojistik için, bütün bu kayıpları ortaya koymak ve üzerinde iyileştirmek için çalışırsak kazanımlarımız aşağıdaki gibi olur.

 1. Satış ve üretimi mümkün olduğunca senkron çalıştırıp müşteri memnuniyeti sağlamak
 2. Sürekli akış yaratarak envanteri azaltmak
 3. Her bir parça için standart paketleme yöntemi ve üretim adetlerine uygun kutu içi adetleri belirleyerek malzeme elleçlemeyi azaltmak

Lojistik faaliyetleri gerçekleştirirken amacımızın müşteri memnuniyetini sağlamak, aynı zamanda doğru miktarda envanterle, daha az işçilik ile yapmak olduğunu düşünürsek kazanımlarımız bize doğru yolda olduğumuzu gösterecektir.

Yıl sonu envanterinden ve lojistikteki adam ihtiyacınızın sebeplerinden yola çıkarak siz de lojistikte Yalın’laşın. Bu yazının devamı niteliğindeki yazıyı okumak isterseniz linki burada: Lojistikte Nasıl Yalınlaşırız

Bizi instagramda takip etmek isterseniz : @yalindunya