İYİLEŞTİRMEYE NEREDEN BAŞLASAK

İyileştirmeye nereden başlasak sorusuna cevap vermek için şirket kültüründen başlayalım. Sürekli iyileştirme yapan-yalın şirket kültürünün

 • Değer katanları tanıyan, destekleyen ve saygı duyan
 • Şirketin bütününün görüp değerlendirilmesini sağlayan
 • Suçlayıcı / yargılayıcı değil problemlerin dile getirilmesini teşvik eden

şekilde olması gerektiğini söylüyoruz.

Bu kültürün oluşmasında başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlara görev düşüyor. Yalın çalışmalara hangi araçtan ve nasıl başlamış olursanız olun, bu süreçteki başarınız değişim yönetimindeki başarınıza bağlı.

Değişim yönetimindeki adımlarda Prosci tarafından geliştirilen ADKAR (Awareness-farkındalık, Desire-istek, Knowledge-bilgi, Ability-beceri and Reinforcement-güçlendirmek) adımlara bakacak olursak:

Farkındalık ve istek : Firma çalışanlarının değişimin nedenini ve değişikliği kabul edebilmek için getireceği yararı bilmesi gerekli.

Bilgi ve beceri : Aynı zamanda bu değişiklikten etkilenen ekiplerin, çalışanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak da diğer bir gereklilik.

Güçlendirmek : Liderin sorumluluğu, değişimi gerçekleştirmek için atılması gereken adımları da içeren gelecek vizyonunun iletişimini yapmaktır. Bu adımların organizasyonel hedefleri desteklemesi önemlidir.

Sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için ister 6 Sigma devreye alalım, ister Yalın araçları bunları gerçekleştirip sürdürebilirliği sağlamak için değişimi doğru yönetmemiz önemli.

Devreye alınacak iyileştirme programlarına göre  kritik başarı faktörlerinin neler olduğuna dair 2012 yılında bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, 83 firmanın katılımıyla tamamlanmıştır.

Katılım sağlayanların dağılımına baktığımızda

 • %40 kıdemli müdür
 • %28 orta kademe yönetici
 • %25 yalın üretim sistem yöneticileri ve ekibi
 • %7 yönetim veya teknik destek çalışanlarıdır.

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

432 çalışanın katıldığı ankette çıkan sonuçlar Tablo.1de gösterilmiştir. (1)

Tablo.1

Bu tabloya göre: herhangi bir iyileştirme programının devreye alınmasındaki kritik başarı faktörleri aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır:

 1. Yönetimin desteği ve taahhüdü
 2. Eğitim
 3. Çalışan katılımı ve desteklenmesi
 4. Stratejiye ve uzun dönemli planlara uyum

Değişim yönetimindeki başlıklarla örtüştüğünü  burada da görebiliriz.   Bu durumda Yalın çalışmaları devreye almak isteyen her firmanın doğru bir başlangıç için kendisine sorması gereken soruların olduğuna inanıyorum.

 • Üst yönetim olarak taahhüdün arkasında durmak için nasıl bir destek sağlamalı ve işlerin takibini basıl yapmalıyız?
 • Çalışanın katılımını almak için onların farkındalığını ve istekliliğini sağlamak için ne yapıyoruz?
 • Çalışanın bilgisini arttırmak için çaba sarf ediyor muyuz? Gerekli eğitimleri planlıyor muyuz?
 • Stratejiye ve uzun dönemli planların iletişimini yapıyor muyuz?
 • Çalışanların desteklenmesi için liderler üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu?

Doğru soruları sorarak doğru adımları atarak iyileştirme çalışmalarına başlamak gerekli. Aksi takdirde başarısızlıkla sonuçlanmış programlar arasında yerimizi alırız.    

İyileştirmeye nereden başlasak diyorsanız sürekli iyileştirme çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki yazılara da göz atmak ister misiniz?

Yalın Yönetim ve Türkler
Değişime ikna etmek için “NEDEN” ile başlayın

Sürekli iyileştirme yolculuğu podcastlerini dinlemek isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sürekli İyileştirme Yolculuğu

(1) _ http://better-operations.com/wp-content/uploads/2015/10/Netland-2016-Critical-success-factors-for-implementing-lean-production_The-effect-of-contingencies_IJPR_.pdf, sayfa 4